Chesterton

Produkter

21K Ultrawiper

21K Ultrawiper

Chesterton 21K är en stark, slitageokänslig avstrykare för hydraulik- och pneumatik applikationer.

Ladda ner pdf