Chesterton

Produkter

5K Super Wiper

5K Super Wiper

Chesterton 5K Super Wiper är en avstrykare för hydraulik- och pneumatik applikationer. Den förhindrar repning av kolvstång och därmed följande förkortad livslängd på utrustningen. Den skarpa, kraftiga, inåtböjda läppen skyddar mot nötande partiklar. 

Ladda ner pdf