Chesterton

Produkter

1830 (nyhet)

1830 (nyhet)

Applikationsområde

Utvecklad för pumpar, ventiler, omrörare, blandare och annan roterande utrustning med avancerade specifikationer

Specifika egenskaper.

Chesterton 1830 är en avancerad packning med expanderad grafit/PTFE. Innehåller avancerade fibrer av expanderad grafit/PTFE som utvecklats för pumpar, ventiler, omrörare, blandare och annan roterande utrustning med avancerade specifikationer. Fibrerna håller mycket hög kvalitet genom att PTFE-hartset har kombinerats med grafit och expanderats med hjälp av den senaste teknologin.