Chesterton

Produkter

SLM

 SLM

Inom industrin blir det allt viktigare att veta hur mycket vatten men förbrukar.

Kytölä har konstruerat en flödesmätare som heter SLM. Den är konstruerad för att vara driftsäker, dessutom går det att rengöra flödesmätaren under drift. Proseal är återförsäljare för Kytöläs kompletta program.

Ladda ner pdf