Chesterton

Produkter

20K Duoseal och D-Ring kolvtätning

20K Duoseal och D-Ring kolvtätning

Chesterton 20K Duoseal och D-Ring är dubbelverkande kolv- och kolvtätningar.

Denna kontruktion ger möjlighet till tätning i båda riktiningarna.