Chesterton

Produkter

250 Cartridge Double Seal

250 Cartridge Double Seal

250

Dubbel Patrontätning av universaltyp.

Den här tätningen är konstruerad för kostnadseffektiv uppgradering från enkla tätningar

och ger klassledande värde, som ökar anläggningens driftsäkerhet.