Chesterton

Produkter

280 Dubbel patrontätning

280 Dubbel patrontätning

Applikationsområde

CHESTERTON 280 är en extra kraftig patrondubbeltätning som är idealisk för applikationer med viskösa, klibbiga eller polymeriserade vätskor.

Specifika egenskaper

  • Självcentrerande, självuppriktande dubbeltätning.
  • Vibrationsisolerade tätningsytor.
  • Kompakt utförande med koncentriska tätningsytor ger perfekt anpassning av tätningsytorna och förhhindrar vippning eller radialkast.
  • Exklusiv, obegränsad dubbelbalansering som ger tillförlitlighet även vid förhöjda tryck.