Chesterton

Produkter

4400 TwinHybrid Gastätning

4400 TwinHybrid Gastätning

Applikationsområde

CHESTERTON 4400 TwinHybrid Gastätning

Specifika egenskaper

  • Ingen modifiering av pumpen är nödvändig.
  • CHESTERTON 4400 är lätt att använda och lätt att underhålla.
  • Ger alla fördelarna med en gastätning som lång livslängd, låg energiåtgång och inga utsläpp utan att vara komplex.