Chesterton

Produkter

S10 Enkel Patrontätning

S10 Enkel Patrontätning

CHESTERTON S10

Specifika egenskaper

  • Optimerat tätningsutförande med stort användningsområde.
  • Gemensam gland för hela serien.
  • Tvåstegs installation.
  • Bättre prestanda och totalekonomi.
  • Fjärde generationens tätning kombinerar avancerad teknologi med det enkla.