Chesterton

Produkter

S20 Dubbel Patrontätning

S20 Dubbel Patrontätning

CHESTERTON S20

Specifika egenskaper

  • Optimerat tätningsutförande med stort användningsområde.
  • Gemensam gland för hela serien.
  • Tvåstegs installation.Bättre prestanda och totalekonomi.
  • Fjärde generationens tätning kombinerar avancerad teknologi med det enkla.