Chesterton

Produkter

T-30 Vattenbesparingsventil

T-30 Vattenbesparingsventil

Chesterton’s T-30 Intelli-Flow™

Vattenbespararen är den optimala flödesregulatorn i samband med dubbla mekaniska tätningar. Intelli-Flow har en termiskt aktiverad ventil som automatiskt dränerar het barriärvätska, dock endast vid behov vilket ger fortsatt sval och tillförlitlig körning av tätningen. Intelli-Flow kan spara mer än 90 % av det vatten som används i konventionella och vanligen återkommande vattenförsörjningssystem till dubbeltätningar inom industrin.

 

Specifika egenskaper

  • Minimerar användningen av spolvatten
  • Lätt att installera
  • Enkel uppgradering av existerande applikationer
  • Underhållsfritt
  • Automatisk drift

Ladda ner pdf