Chesterton

Produkter

165 Ultraseal

165 Ultraseal

Applikationsområde

CHESTERTON 165 Ultraseal är uppbyggd av avancerade material och lämpar sig utmärkt för alla typer av flänsar. Utstår höga tryck och temperaturer.

Specifika egenskaper

Maxtemp: +650°C för ånga och +450°C för oxiderande miljöer.
Maxtryck: 140 bar
Kemisk motståndskraft: pH 0-14 neutral för alla kemikalier.

Ladda ner pdf