Chesterton

Produkter

457 Gasket

457 Gasket
 

457 Kolfiber/Nitrilbindmedelspackning

Ett asbestfritt packningsmaterial för hög temperatur sammansatt för att passa en mängd varierande packningsbehov upp till 450 grader C, 100 bar. 457 rekommenderas till applikationer inom ett brett användningsområde för ånga, vatten, olja, och kolväten. Rekommenderas ej för användning tillsammans med klorerat kolväten, romatiska ämnen och esterketon.