Chesterton

Produkter

5700b

5700b

Applikationsområde

Live Loading är särskilt utvecklad för ventiler och sotblåsare. För de vanligaste reglerventilerna finns särskilda packningssatser framtagna. För sotblåsare finns särskilda sotblåsarsatser framtagna för Diamond Superior.