Chesterton

Produkter

Chesterton 5500

Chesterton 5500

Live Loading för flänsförband hjälper förbandet att motstå termiska och hydrauliska förändringar. Motverkar extrusion av packningen samt förlänger packningens livslängd. Klicka på filerna nedan för mer information.