Chesterton

Produkter

Lagringsband

Lagringsband

Chesterton lagringsband är lösningen på kostsamma bearbetningar och renoveringar av cylindrar.

De förlänger cylinderns livslängd genom att förhindra direkt metall mot metall-kontakt mellan de rörliga delarna. Om den installeras i samband med cylinderrenovering minskar risken avsevärt för återkommande skador.

Ladda ner pdf