Kvalitet och miljö

Vi arbetar hela tiden efter högt ställda kvalitetskrav, och vi försöker ständigt förbättra och uppdatera våra processer. Vi väljer material så vi uppnår maximal livslängd och vi kontrollerar även att produkterna från våra leverantörer håller en hög och jämn kvalitet.

Sverige har några av världens hårdaste miljöregler, och vi uppfyller med råge alla nationella och internationella miljökrav både när det gäller den inre och den yttre miljön. När vi planerar nyinvesteringar, tittar vi alltid i första hand på de miljövänliga lösningar och material som finns på marknaden.

Vi utbildar och uppmuntrar våra anställda att vara medvetna om hur våra produkter kan påverka miljön positivt både nu och i framtiden.