Tjänster

En bättre totalekonomi

Vi kombinerar lokal och snabb service när det gäller process- och anläggningskunnande med den teknik och erfarenhet som vi genom utförda arbeten samlat på oss genom åren. Detta ger en flexibel arbetsmiljö och effektiva lösningar, vilket ger våra kunder en ökad maskintillgänglighet, högre verkningsgrad, mindre miljöpåverkan och en bättre totalekonomi.

PARTNERSKAP

Långvariga relationer och partnerskap är något som vi alltid eftersträvar. Detta borgar för och säkerställer att kunden får tillgång till våra samlade resurser och vår gedigna kompetens.

BRETT KOMPETENSOMRÅDE

ProSeal är specialister på industriell service, tillverkning av maskindetaljer, ombyggnationer samt uppgraderingar av maskiner. Vi arbetar med:

-Pumpreparationer
-Renovering av mekaniska tätningar
-Läppning av tätningsytor
-Ompackningar
-Renovering och uppgradering av hydraulcylindrar
-Översyn och besiktning av växellådor
-Laseruppriktning av maskinutrustning
-Oljerening
-Lager- och tätningsmontage
-Framtagande och installation av kompensatorer
-Flödesmätning

SERVICECENTER

ProSeal har ett servicecenter i Karlstad som är certifierat av Chesterton. Vi har även ett servicecenter i Gävle.

TEKNISK RÅDGIVNING

ProSeal hjälper till att välja rätt teknologi och tekniska lösningar för unika kundbehov.

UTBILDNINGAR

Vi erbjuder effektiva och kundanpassade utbildningar i pump- och tätningsteknik.