Chesterton 1727

Chesterton 1727

Rea-pris0 kr
Antal:
Multi-Lon är den första pumppackningen som kan ersätta packningar av asbesttyp avsedda för tätning mot vatten, ånga, kemikalier och lösningsmedel. Den erbjuder kemiska fabriker samt pappers- och pappersmassaindustrin en ickenötande, grafitfri, ickefärgande, miljövänlig, mångsidigt användbar packning av hög kvalitet. Multi-Lon är en ny generation syntetisk packning, framställd speciellt för allmän användning vid pumpapplikationer. Den är möjlig att ge samma utförande som en syntetisk packning men med asbestens smidighet.

Multi-Lon har samma draghållfasthet som aramid för att motstå extrusion, men har lägre friktionskoefficient som ger mindre värmealstring och mindre slitage på axelhylsor. Den bibehåller också större andel av sin dragfasthet vid stigande temperaturer.

Teknisk data

    • Utmärkt motståndskraft mot kemikalier och lösningsmedel.

    • Så gott som okänslig mot ickeoxiderande syror, utspädda baser och organiska lösningsmedel (pH 1 - 13).

    • Ska ej användas vid koncentrerad eller het svavelsyra (> 60 %), eller salpetersyra (> 10 %) eller starka baser.

    • Maximal temperatur 250ᵒ C.

  • Maximal axelhastighet 10,2 m/s


Tekniska data