Chesterton 294 CSD

Chesterton 294 CSD

Rea-pris0 kr
Art.nr: SKU 2230
Antal:

Chestertons 294 CSD är en snabbverkande avfettare av väsentliga utrustningskomponenter för industribruk. Den innehåller inga klorerade, aromatiska ämnen eller lösningsmedel där toxicitet är ifrågasatt. Produkten är utformad att snabbt penetrera och bryta igenom smuts, sot, olja, fett, asfalt, adhesiva ämnen samt andra föroreningsmedel så att tiden för såväl driftstopp som mekaniskt underhåll kan reduceras.

294 CSD-produkten har formulerats att vara snabbt avdunstande och ha lågt residuinnehåll så att dyrbara driftstopp kan förhindras. Produkten är kompatibel med de flesta ytor och kan rengöra ett brett intervall av smutsämnen inom industrin.

294 CSD-produkten är en för allmänna ändamål avsedd avfettare för underhåll och är utmärkt vid borttagning av smörjmedelsavfall före underhåll eller omsmörjningsprocedur. Rengör optiska och elektriska komponenter, avlägsnar skrivarbläck, hartser och polymerer. Det ska iakttas normala försiktighetsåtgärder vid hantering av brandfarlig vätska.

294 CSD-produkten ska ej användas på strömsatt elektrisk utrustning eller nära antändningskälla.

 Teknisk data