Chesterton 635 Syntetiskt

Chesterton 635 Syntetiskt

Rea-pris0 kr
Art.nr: SKU 2295
Antal:

Chesterton® 635 Syntetiskt, korrosionsbeständigt fett mot extremt tryck. Produkten är en “work-horse” till fett med enastående egenskaper att motstå extrema tryck samt nötningsbeständigt. Fettet har oöverträffad skjuvningsstabilitet, är temperatur- och korrosionsbeständigt.

Den överlägsna resistensen mot borteller ursköljning genom vatten, kaustikum (frätmedel), syror, sanitärrengöringsmedel, processvätskor och –ånga har nu kombinerats med hög temperaturprestanda och som resultat gett Chesterton 635 Syntetiskt, korrosionsbeständigt fett mot extremt tryck. I egenskap av ett vattenresistent fett av högsta kvalitet kommer 635-fettet inte att avlägsnas även i situationer av rigorösa vattenspolningsförhållanden. Chesterton 635 kan användas vid drift med ånga och direkt kontakt med vatten. Egenskaperna hos Chesterton 635 minskar inte ens vid en vattenkontaminering av upp till 50 %.

Med en droppunkt på 318 °C kommer det inte ens vid höga hastigheter eller under tung belastning att smälta eller börja rinna. 635 SXC är oöverträffat beträffande förmåga att kunna uppvisa förlängd livslängd som funktionellt lager, reducera antalet reparationer för utrustningen samt förbättra den driftsmässiga verkningsgraden hos fettsmord utrustning. Användningsområden för 635 SXC återfinner
man i varje industrianläggning eller
-process. Fettet är särskilt fördelaktigt
där det förekommer exponering mot hög
fuktighet, korrosionsbildande ångor såväl
som chockbelastning eller vibration vilket
förekommer i pappersmasseindustri,
vid gruvdrift, kraftverk, stålfabrik och
metallformande verksamhet. Till dylika
användningsområden hör smörjning av
lager för matar- och pressvalsar, rullager
för torkar och kalandrar eller glättvalsar,
korrugeringsmaskiner och slitsverk, lager
för fläktar och ventilatorer, transportlager
för ugnar, kranar och mekaniska pressar.Tekniska data