Chesterton 800 GoldEnd Tejp

Chesterton 800 GoldEnd Tejp

Rea-pris0 kr
Art.nr: SKU 2246
Antal:

Chesterton 800 GoldEnd tejp är en formbar gängtätningstejp, med hög densitet av torr PTFE. Den är extra kraftig, med stor motståndskraft mot rivning och innehåller mer PTFE per
tum än praktiskt taget all annan gängtätningstejp som finns på marknaden idag.

Chesterton 800 GoldEnd tejp är kemiskt inert och tätar de flesta typer av gängad metall, plaströr och skruvar. Den reagerar inte med ånga, vatten, bränsleluftblandningar, köldmedier, syror, alkalier och inte med några lösningsmedel och gaser inklusive vätgas, syrgas, ammoniak, propan, butan eller kvävgas. För användning till salpetersyra eller blandade syror, skall tillverkaren konsulteras.

Chesterton 800 GoldEnd tejp hårdnar inte och förblir smidig utan att brista som andra PTFE-tejper. Den placerar ett glatt lager av PTFE mellan motliggande gängytor som förblir flexibelt och motstår vibration. Anslutningar som brukar förstöras vid demontering kan återanvändas eftersom tejpen underlättar demonteringen. Risken för att tejpen skall glida vid applicering minimeras eftersom den mjuka, formbara tejpen tränger djupt ner i gängorna. Kopplingar kan justeras 90° eller mer, utan risk för läckage.

Chesterton 800 GoldEnd tejp är förpackad i oömma spolar som är lätta att bära med sig och skyddar tejpen från smuts och föroreningar. Den finns i en mängd spolstorlekar och bredder och kan enkelt förvaras i en verktygslåda eller i ett verktygsbälte.Teknisk data