ETHYLENPROPYLEN (EPDM)

ETHYLENPROPYLEN (EPDM)

Rea-pris0 kr
Antal:
Kemisk beständighet. Används med fosfatesterbaserade icke brännbara hydraulvätskor och glykolbaserade bromsvätskor.

Kemisk beständighet mot

  • Vatten och vattenånga +150ºC
  • Glykolbaserade bromsvätskor +150º C
  • Många organiska och oorganiska syror
  • Rengöringsmedel, soda- och kali-alkalier.
  • Fosfatesterbaserade hydraulvätskor (HFD-R)
  • Silikonfett och -olja
  • Många polära lösningsmedel (alkoholer, ketoner, estrar)
  • Skydrol 500 och 7000
  • Ozon-, väder- och åldersresistent.

INTE kompatibelt med:

  • Mineraloljebaserade produkter (olja, fett och bränslen)


OBS! Om EPDM används i samband med bromsvätska, skall vätskans kompatibilitet undersökas i förväg.

Värmeresistens:
Maximal driftstemperatur för vatten och ånga cirka +150ºC (högre vid tillfällig drift). I luft cirka +130ºC.

Köldresistens: -50ºCTeknisk data