Viton (FKM)

Viton (FKM)

Rea-pris0 kr
Antal:
Fluorgummi lämpar sig för drift med en stor mängd kemikalier och ämnen. FPM har utmärkt värmebeständighet. Det är tåligt mot ozon, syre, mineralolja, syntetiska hydraulvätskor, bränslen, aromatiska och många organiska lösningsämnen samt kemikalier. FPM-gummits köldresistens är inte särskilt bra. I statisk drift är den -25ºC (under vissa förhållanden har inga läckor konstaterats vid -40ºC).

I dynamisk drift kommer man upp i -15ºC till -20ºC. Gasgenomsläppet är ytterst liten och jämförbar med butylgummi.

Fluorgummi (FPM) finns också i specialkvaliteter för olika användningsområden.

Kemisk beständighet mot

  • Mineraloljor och fetter; sväller något. ASTM-oljor nr 1 - 3
  • Icke brännbara hydraulvätskor, HFD-gruppen
  • Silikongrupper och fett
  • Växtfetter och oljor
  • Alifatiska kolväten (bränslen, butan, propan, naturgaser)
  • Aromatiska kolväten (trikloretylen, koltetraklorid)
  • Metanolhaltiga bränslen
  • Högt undertryck
  • Mycket bra beständighet mot ozon, väder och åldrande


INTE kompatibelt med

  • Polära lösningsmedel (aceton, metylesterketon, dietyleter, dietendioxid)
  • Glykolbaserade bromsvätskor
  • Ammoniakgas, aminer, baser
  • Organiska syror med små molekyler (myrsyra, ättiksyra)
  • Vattenånga och hett vatten


Värmeresistens
Användningstemperaturen är cirka +200ºC, tillfälligt med högre temperaturer, vilket ger kortare livslängd

Köldresistens
Den lägsta driftstemperaturen är -25ºC, varierar beroende på sammansättning. Specialkvaliteter finns för kalla förhållanden.

VARNING! Bränt fluorgummi ska hanteras på samma sätt som frätande ämnen.Teknisk data